PAOB | PE-Academy

Vanaf 1 februari 2018 werken PAO Belastingwetenschap en PE-Academy nauw samen onder de naam PAOB|PE-Academy. Wij bieden, met gecombineerde activiteiten, een compleet nascholingsaanbod met zowel bijeenkomsten als online nascholingen. Het aanbod van beide partijen blijft onverminderd beschikbaar en kan zowel los als gecombineerd worden afgenomen. Het scholingsaanbod zal vanaf 23 januari 2018 vanuit het kantoor van PE-Academy in Utrecht gecoördineerd worden.

Gewaarborgde kwaliteit

Als klant van PAOB|PE-Academy profiteert u vooral van een gewaarborgde stroom van topauteurs;zowel op locatie als online. De docenten van PAOB|PE-Academy, veelal aangesloten bij de met ons samenwerkende universiteiten, zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale praktijk en de wetenschap. Op deze manier sluit ons aanbod nauw aan bij de inhoudelijke en praktijkontwikkelingen in uw vak. Bovendien bewaken zij mede dat het cursuspakket;relevant en actueel blijft. Wij hebben met onze programmacommissie, adviesraad en docenten een uniek, zeer praktijkgericht cursusaanbod ontwikkeld.

Universiteiten die met ons samenwerken:

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Universiteit Leiden
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije Universiteit Amerstam
  • Nijenrode Business Universiteit

U kiest zelf

In ons aanbod treft u een ruim, actueel en praktijkgericht cursusaanbod, waarbij we een programma van ongeveer 50 bijeenkomsten en een pakket met online cursussen met ten minste 50 onderwerpen voor fiscalisten aanbieden. Bij een online abonnement heeft u automatisch ook toegang tot ons online aanbod voor accountants (75 onderwerpen), advocaten (80 onderwerpen) en notarissen (45 onderwerpen). U kiest zelf wat het beste bij u past:

  • losse bijeenkomsten
  • uitsluitend online nascholen
  • een combinatie van onbeperkt online nascholen aangevuld met 2 bijeenkomsten naar keuze

Accreditatie

De cursussen van PAOB|PE-Academy zijn geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs (RB). Tevens is PAOB|PE-Academy van oordeel dat de cursussen voldoen aan de minimumvoorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het bij de cursus vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Aankomende cursussen op locatie

Dit zijn de cursussen van PAOB|PE-Academy op locatie voor het aankomende jaar.

Het online aanbod van PAOB|PE-Academy

Wij hebben nu ook een online aanbod dat in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale praktijk en wetenschap tot stand is gekomen.

Lijfrenten in de Wet IB 2001

mr. dr. G.M.C.M. Staats 2 punten

Nederland kent een lijfrentetraditie. Veel belastingplichtigen hebben in de voorbije decennia lijfrentecontracten gesloten die dienen als aanvulling op hun AOW- en/of pensioenvoorziening. Ook op dit moment worden er nog regelmatig lijfrenten gesloten. In de MKB-praktijk komen lijfrenten dan ook veelvuldig voor. De Wet IB 2001 kent echter stringente regels in het kader van lijfrenten.

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

mr. dr. J.A. Booij (advocaat-belastingkundige Booij Bikkers Advocaten) 2 punten

In deze cursus wordt uiteengezet welke mogelijkheden de Belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een bv of een samenwerkingsverband. Er wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de Ontvanger van de Belastingdienst heeft, maar er worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de Invorderingswet nader behandeld. De nadruk ligt op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende 'meldingsregeling'.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

dr. E. Poelmann 2 punten

Een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur maken dat de strikte toepassing van de wet achterwege moet blijven. In deze cursus gaat dr. Eric Poelmann in op de vraag waarom deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur zo belangrijk zijn. Hierbij komen achtereenvolgens het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het fair play beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het evenredigheidsbeginsel aan de orde. Hierbij zal de docent hoofdregels en beperkingen aan de hand van de jurisprudentie uiteenzetten.

Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer

mr. A.M.A. de Beer 2 punten

Welke fiscale voetangels en klemmen kan men tegenkomen op het moment dat men zijn bedrijf gaat overdragen? In deze cursus gaat mr. M.A. de Beer onder andere in op de volgende vraag: Wat zijn de gevolgen van een gefaseerde bedrijfsopvolging? Vaak vindt de bedrijfsoverdracht niet in een keer plaats, maar met een tussenfase. Daarbij gaat de bedrijfsopvolger vaak een samenwerkingsverband aan met de bedrijfsoverdrager. Een ander belangrijk onderwerp is de stakingswinst: wanneer krijgt de ondernemer hiermee te maken?

Docenten aan het woord

A. van Eijsden

Ministerie van Financiën

De noodzaak om bij te blijven in het altijd veranderende fiscale landschap behoeft nauwelijks benadrukt te worden. De reden waarom ik met plezier doceer bij PAO Belastingwetenschap is dat vrijwel altijd uitsluitend geïnteresseerde deelnemers inschrijven voor de aangeboden cursussen.

mr. drs. F.J.P.M. Haas

Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam

Mijn jarenlange ervaring als docent heeft mij geleerd dat de cursussen van PAO Belastingwetenschap zeer gewaardeerd worden. Niet alleen vanwege het hoge inhoudelijke niveau van de cursussen, maar ook omdat de cursussen fungeren als ontmoetingsplaats van academische professionals. 

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Universiteit van Amsterdam, Open Universiteit, BDO

Je bent als fiscalist nooit uitgeleerd. En waar kun je die permanente educatie nu beter doen dan bij PAO Belastingwetenschap, het samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen fiscale economie en fiscaal recht van alle universiteiten in Nederland.