Programma voorjaar

Het online aanbod van PAOB|PE-Academy

Wij hebben nu ook een online aanbod dat in samenwerking met gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale praktijk en wetenschap tot stand is gekomen.

Lijfrenten in de Wet IB 2001 2017

mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM 2 punten

Nederland kent een lijfrentetraditie. Veel belastingplichtigen hebben in de voorbije decennia lijfrentecontracten gesloten die dienen als aanvulling op hun AOW- en/of pensioenvoorziening. Ook op dit moment worden er nog regelmatig lijfrenten gesloten. In de MKB-praktijk komen lijfrenten dan ook veelvuldig voor. De Wet IB 2001 kent echter stringente regels in het kader van lijfrenten.

Overdrachtsbelasting bij aandelentransacties

mr. dr. Y.E. Gassler MRE MRICS 2 punten

In deze cursus verbreedt mr. dr. Y.E. Gassler MRE MRICS uw kennis over de overdrachtsbelasting met betrekking tot aandelentransacties. Deze op het oog zo eenvoudige belasting verdient in de praktijk toch een nadere uitleg. De overdrachtsbelasting is een heffing waarvan sprake is als er een belastbaar feit is bij de verkrijging van onroerend goed. De docent gaat in op de bijzonderheden van deze heffing door de civielrechtelijke en economische verkrijging uit te leggen. Hij geeft aan waarom het tijdstip van verkrijging van belang is.

Beginselen van internationaal belastingrecht

prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf 2 punten

Deze cursus wordt binnenkort ontwikkeld.

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden (2017)

mr. dr. J.A. Booij (advocaat-belastingkundige Booij Bikkers Advocaten) 2 punten

In deze cursus wordt uiteengezet welke mogelijkheden de Belastingdienst heeft om bestuurders aansprakelijk te stellen voor niet betaalde belastingschulden bij een entiteit, zoals een bv of een samenwerkingsverband. Er wordt ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden die de Ontvanger van de Belastingdienst heeft, maar er worden ook de specifieke aansprakelijkheidsbepalingen uit de Invorderingswet nader behandeld. De nadruk ligt op de bestuurdersaansprakelijkheid zoals we die kennen uit artikel 36 Invorderingswet, met daarin opgenomen de bekende 'meldingsregeling'.