Werken over de grens

Algemeen Het werken over de grens, is in de laatste jaren sterk toegenomen. Werknemers en zelfstandigen werken steeds meer grensoverschrijdend. Nederlandse bedrijven zenden hun personeel uit naar het buitenland en Nederland vult haar tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten aan met buitenlandse werknemers of zelfstandigen. Waar zijn die grensoverschrijdende werkers onderworpen aan de belastingheffing en de verzekerings- en premieplicht?. De juiste beantwoording van deze vragen is van belang voor de werknemer, de werkgever, de zelfstandige en hun kostenplaatje.

Onderdeel internationale verzekeringsplicht In Nederland kennen we een volksverzekeringsstelsel dat ziet op de ingezetenen. Daarom wordt het woonplaatsbegrip, zoals dat geldt voor de sociale zekerheid en voor het belastingrecht, als eerste behandeld. Daarnaast heeft Nederland nog een werknemersverzekeringsstelsel dat het begrip “werknemer” tot uitgangspunt heeft. Ter bepaling van de verzekerings- en premieplicht worden achtereenvolgens de supra-nationale en multi-laterale regelingen behandeld, in het bijzonder de Verordening 883/2004 en ten gevolge van het 10 jarig overgangsrecht ook deels Vo 1408/71. De recente jurisprudentie, mede n.a.v. prejudiciële vragen, komt bij de diverse onderdelen aan bod. De bi-laterale verdragen in sociale zekerheid komen zijdelings aan de orde. Tot slot worden de nationale wetgeving inclusief de wijzigingen in de Besluiten Uitbreiding Beperking kring verzekerden (KB 746 en KB 402) besproken. Tevens komen de grote verschillen in uitgangspunten tussen het belasting- en verzekeringsrecht aan de orde.

Onderdeel: Internationaal Belastingrecht In het onderdeel internationaal belastingrecht worden fiscale bepalingen besproken, die gelden voor inwoners van Nederland die in het buitenland werken (binnenlandse belastingplicht) en buitenlanders die in Nederland komen werken (buitenlands belastingplichtigen). We beginnen met de nationale wetgeving, waarbij de inkomsten- en de loonbelasting centraal staan. De onderwerpen die aan de orde komen zijn woonplaatsbepaling, soorten belastingplicht, bronnen van inkomen, 30%-regeling, kwalificerende buitenlandse belastingplicht etc.. Uiteraard komen de belastingverdragen aan de orde. Ingegaan wordt op de arbeidsartikelen in het OESO-modelverdrag en voor zover afwijken wordt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland en verdrag met België besproken. Bij de behandeling van de diverse onderwerpen, zal de invloed van het Europees recht niet onvermeld blijven.

Datum: 
26 oktober 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

drs. D.M.J. Herveille

Debora Herveille is in 2003 afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht als fiscaal econoom. Zij is fiscaal expert op het gebied van internationaal belastingrecht en sociale zekerheid  in de loonheffing. Daarna heeft ze de opleiding tot register controller afgerond en heeft ze zich tevens gespecialiseerd in tax assurance en vraagstukken op het vlak van compliance. Debora is werkzaam bij de Belastingdienst als directeur van de Belastingacademie. Ze is verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen de Belastingdienst. Daarnaast doceert ze aan universiteiten, hogescholen en diverse andere opleidingen (o.a. PAOB, SDU/Licent en Grensoverschrijdendwerken.nl) en verzorgt ze regelmatig inleidingen en lezingen over actuele onderwerpen onder andere met behulp van het expatspel.

mr. C.L.J.R. Douven

Carlo Douven is in 1984 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg in het fiscale recht. Hij is fiscaal expert op het gebied van oudedagsvoorzieningen en internationaal belastingrecht Inkomens- en loonheffing. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB niet-winst/LB/PH. Hij heeft publicaties op zijn naam staan in diverse vakbladen voor fiscalisten (weekblad voor fiscaal recht, Grensoverschrijdend werken, praktijkblad salarisadministratie), financiële planners (vakblad financiële planning) en pensioenspecialisten (pensioenmagazine). Hij is redacteur van het vakblad Grensoverschrijdende werken'. Ook doceert hij aan universiteiten, hogescholen en diverse andere opleidingen (o.a. PAOB, SDU/Licent en Grensoverschrijdendwerken.nl). Hij verzorgt regelmatig inleidingen en lezingen over actuele onderwerpen onder andere met behulp van het expatspel dat hij ontwikkeld heeft.