Transfer pricing

De ontwikkelingen op het gebied van Transfer Pricing staan niet stil. Zowel in het binnen- als buitenland vraagt dit voortdurend onze aandacht. Ronald van de Brekel (EY) en Hans van Egdom (ministerie van financiën) geven een overzicht van o.a. de volgende recente ontwikkelingen:

  • Financial Transactions
  • Verrekenprijsbesluit 2018
  • Hard to value intangibles
  • Winsttoerekening vaste inrichtingen (m.n. dependent agent PE)
  • Transparantie (o.a. CBC)
  • Digitale economie
  • Recente OESO ontwikkelingen met betrekking tot allocatie heffingsrechten (‘BEPS 2.0’)
  • Recente Nederlandse verrekenprijsjurisprudentie
Zij gaan graag met de zaal in discussie over de betekenis van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse transfer pricing praktijk. De deelnemers dienen te beschikken over basiskennis van het arm’s length principe en de toepassing daarvan.
Datum: 
10 december 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 
5.5 punten RB
5.5 uren NOB

drs. R.P.J. van den Brekel RE RA

Ronald van den Brekel is partner bij EY. Hij leidt de transfer pricing van EY in EMEIA. Voordat hij in 2010 bij EY aan de slag ging, werkte hij meer dan 20 jaar als een belastinginspecteur en -controleur. Van 2004 tot 2009 was hij binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor transfer pricing en als zodanig onder andere betrokken bij audits en het ontwerp van wet- en regelgeving en Advance Pricing Agreements (APA’s). Hij maakte deel uit van verschillende werkgroepen van de OESO. Van den Brekel is daarnaast docent aan het International Tax Center van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en auteur voor NLFiscaal.

J.T. van Egdom RA

Jo is als fiscaal econoom afgestudeerd aan de toenmalige Katholieke Hogeschool te Tilburg en heeft in 1997 de opleiding Europese Fiscale Studies aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam afgerond. Hij was bij de Belastingdienst   regionaal, landelijk en internationaal werkzaam in diverse technische en managementfuncties. Hij heeft deel uitgemaakt van Twinning projecten van de Europese Unie betreffende sociale zekerheid in diverse nieuwe lidstaten van de EU en heeft voor de OESO presentaties gegeven over de sociale zekerheid in niet EU lidstaten. Hij richt zich vooral op de (internationale) aspecten van loonheffingen (loonbelasting, volks- en werknemersverzekeringen en Zvw) en antimisbruikwetgeving. Hij verzorgt regelmatig inleidingen en publiceert over de genoemde rechtsgebieden. Onder zijn redactie is o.a. een boekwerk over de premieheffing verschenen.