Transfer pricing

Door de groei van de wereldhandel, internationale fusies en overnames neemt het aantal grensoverschrijdende transacties tussen verbonden ondernemingen toe. Schattingen gaan ervan uit dat 60 tot 80% van de grensoverschrijdende transacties in de wereld plaatsvinden tussen gelieerde ondernemingen. De winst die de bij deze transacties betrokken ondernemingen behalen, dient te worden bepaald aan de hand van het arm’s-lengthbeginsel. Het arm’s-lengthbeginsel is neergelegd in de OESO richtlijnen voor verrekenprijzen voor multinationale ondernemingen en belastingdiensten en artikel 8b Wet VPB.

Transfer pricing krijg toenemende aandacht van politiek, pers en publiek. Transfer pricing was dan ook een van de belangrijkste onderwerpen in het BEPS project van de OESO dat ‘base erosion’ en ‘profit shifting’ wilde tegengaan. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in EU verband gerelateerd aan transfer pricing, zoals de discussies over staatssteun, de Anti Tax Avoidance Directive en Country-by-Country Reporting (CBCR).

Tijdens deze studiedag staat de toepassing van het arm’s-lengthbeginsel vanuit Nederlandse optiek centraal. Naast de toepassing en uitwerking van de OESO richtlijnen voor verrekenprijzen in de Nederlandse context en wet- en regelgeving, zal aandacht worden besteed aan de recente aanpassingen van de OESO-richtlijnen in het kader van het BEPS project, de ontwikkelingen in de EU en de Verenigde Naties. Aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen contracten en “actual conduct”, in het bijzonder de risico-allocatie, transfer pricing voor immateriële activa, transfer pricing voor financiële transacties en de nieuwe documentatieverplichtingen van artikel 29b e.v. Wet Vpb 1969. Een en ander zal geïllustreerd worden aan de hand van praktijkcasus, zowel vanuit het perspectief van belastingdiensten, als vanuit het perspectief van de ondernemer/adviseur.

Datum: 
17 december 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

drs. R.P.J. van den Brekel RE RA

Ronald van den Brekel is partner bij EY. Hij leidt de transfer pricing van EY in EMEIA. Voordat hij in 2010 bij EY aan de slag ging, werkte hij meer dan 20 jaar als een belastinginspecteur en -controleur. Van 2004 tot 2009 was hij binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor transfer pricing en als zodanig onder andere betrokken bij audits en het ontwerp van wet- en regelgeving en Advance Pricing Agreements (APA’s). Hij maakte deel uit van verschillende werkgroepen van de OESO. Van den Brekel is daarnaast docent aan het International Tax Center van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en auteur voor NLFiscaal.

J.T. van Egdom RA

Jo is als fiscaal econoom afgestudeerd aan de toenmalige Katholieke Hogeschool te Tilburg en heeft in 1997 de opleiding Europese Fiscale Studies aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam afgerond. Hij was bij de Belastingdienst   regionaal, landelijk en internationaal werkzaam in diverse technische en managementfuncties. Hij heeft deel uitgemaakt van Twinning projecten van de Europese Unie betreffende sociale zekerheid in diverse nieuwe lidstaten van de EU en heeft voor de OESO presentaties gegeven over de sociale zekerheid in niet EU lidstaten. Hij richt zich vooral op de (internationale) aspecten van loonheffingen (loonbelasting, volks- en werknemersverzekeringen en Zvw) en antimisbruikwetgeving. Hij verzorgt regelmatig inleidingen en publiceert over de genoemde rechtsgebieden. Onder zijn redactie is o.a. een boekwerk over de premieheffing verschenen.