Risico's en successen van bewijsvoering

Informatie volgt z.s.m.

Datum: 
22 mei 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 275,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

dr. E. Poelmann

Dr. E. (Eric) Poelmann is universitair docent belastingrecht aan de juridische faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen en van de Universiteit van Amsterdam. Zijn interessegebied is het formele belastingrecht. Hij begeleidt aan de RUG enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten. Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2009 aan deze universiteit gepromoveerd in de rechten. 

Hij is redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB), auteur van de Cursus Belastingrecht, formeel belastingrecht en redacteur van de Elsevier Bezwaar en Beroep Almanak. Daarnaast is hij medewerker van verschillende fiscale periodieken (waaronder Fiscaal Tijdschrift FED) en schreef talloze publicaties op het gebied van het formele belastingrecht en de inkomstenbelasting. Tevens is hij docent fiscale procesvoering aan beroepsopleiding van de NOB en docent bij het PAOB.