(R)emigratie van natuurlijke personen

Natuurlijke personen migreren in toenemende mate, zowel tussen Nederland en andere EU-lidstaten als derde landen. Jaarlijks is sprake van ca 300.000 migratiebewegingen van natuurlijke personen. De fiscale aspecten zijn complex; zowel bij emigratie als immigratie (waaronder remigratie) zijn er belangrijke fiscale aandachtspunten en mogelijke heffingsmomenten. Los daarvan bestaan verschillen in de beoordeling van de fiscale woonplaats tussen landen waardoor een dubbele of zelfs een gebrek aan een fiscale woonplaats een reële mogelijkheid is. Voorafgaande aan of na emigratie is vaak sprake van grensoverschrijdende werkzaamheden. Tijdens deze cursus wordt in het ene dagdeel aandacht besteed aan de woonplaatsbepaling en consequenties voor migrerende werknemers; het andere dagdeel staat in het teken van de positie van de aanmerkelijkbelanghouder en rechtspersonen.

Werknemers die emigreren, worden vaak geconfronteerd met speciale fiscale regelingen, zoals in Nederland de 30%-regeling, de fictieve binnenlandse belastingplicht en de fictieve buitenlandse belastingplicht. Migratie kan verder van belang zijn voor het opleggen van conserverende aanslagen (bijvoorbeeld voor lijfrenteverzekeringen en pensioen en de daarbij geldende compartimentering), de aftrek van hypotheekrente / overgang naar box 3, de belastingheffing over een lucratief belang etc. De fiscale gevolgen daarvan worden in kaart gebracht. Voorts wordt overzicht wordt gegeven van buitenlandse expatregimes.

Voor ondernemers, aanmerkelijkbelanghouders en hun vennootschappen spelen diverse fiscale regelingen die zijn gericht op het voorkomen van een heffingslek bij emigratie. In die context kan bijvoorbeeld worden gewezen op de exitheffingen voor zowel ondernemers die aan de heffing van inkomstenbelasting zijn onderwerpen als voor lichamen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Voor de DGA roepen emigratie en immigratie een veelheid aan vragen op over de gevolgen voor de nationale belastingheffing van de betrokken staten en de afbakening van de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de vermogensresultaten van de aanmerkelijk belangaandelen. Ten aanzien van immigranten zijn de regels er met name op gericht te voorkomen dat voordelen die toerekenbaar zijn aan de periode voorafgaande aan immigratie in de Nederlandse belastingheffing te betrekken. De regels zijn er in Nederland op gericht om latente inkomsten die zijn ontstaan gedurende de Nederlandse belastingplicht binnen het Nederlandse heffingsbereik te houden en anderzijds inkomsten die hun oorsprong vinden in perioden waarin geen belastingplicht bestond juist daarbuiten te houden. Daarop bestaan vervolgens weer verschillende uitzonderingen en zijn in de jurisprudentie nadere verduidelijkingen gekomen.

Tijdens deze cursus wordt op al deze aspecten ingegaan. Daarnaast wordt op hoofdlijnen aandacht geschonken aan de sociale verzekeringsaspecten en de schenk- en erfbelasting. Tijdens deze studiedag wordt op de fiscaal relevante regelgeving en hun praktische problemen ingegaan, inclusief de actualiteiten die daarover zijn te melden. Uiteraard wordt behalve aan de nationale wet- en regelgeving ook aandacht besteed aan het Europese recht, buitenlands recht en aan verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, gelardeerd met de relevante Nederlandse en Europese jurisprudentie.

Datum: 
1 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

dr. R.W.G. Rouwers

Robert Rouwers is partner bij Ernst & Young Belastingadviseurs. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende arbeid en leider van de Nederlandse Human Capital praktijk van Ernst & Young.

Robert is gepromoveerd op de belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen aan de Universiteit van Leiden. Hij verzorgt onderwijs voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (loonheffingen voor specialisten), het International Tax Center van de Universiteit Leiden (LLM Internationaal Belastingrecht) en Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschap. Van zijn hand zijn meerdere publicaties verschenen.

dr. R.P. van den Dool

Dr. R.P. van den Dool is extern fiscaal adviseur voor belastingadvies- en accountantskantoren. Hij is gespecialiseerd in de fiscale positie van de DGA en diens vennootschappen, (nationaal en internationaal). Hij heeft veel onderzoek gedaan, gepubliceerd, geadviseerd en lezingen gegeven, over bijvoorbeeld nationale en grensoverschrijdende herstructureringen, bedrijfsopvolgingen en overnames, ook aan ondernemers en ondernemingen. Hij is behalve aan RPD Fiscaal BV verbonden aan het bureau vaktechniek fiscaal van SRA en aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor o.a. het PAOB|PE-Academy, Kluwer, Universiteit Nyenrode en NIVRA/VERA treedt hij op als docent en spreker. Als redacteur en auteur is hij verbonden aan diverse fiscale tijdschriften en boeken, zoals: ‘De fiscale positie van de DGA’ (2009), Waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing’ (2010) en ‘Compendium Vennootschapsbelasting.’ (2009). Momenteel werkt hij aan een handboek over de fiscale regelgeving voor de dga en zijn BV. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft hij de studie fiscale economie en de postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies afgerond en is hij gepromoveerd op een onderzoek getiteld ‘Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen.’