Personenvennootschappen

Doelgroep
Academisch gevormde fiscalisten en andere belangstellenden die op een vergelijkbaar niveau werkzaam zijn, zoals zij die werkzaam zijn in de belastingadviespraktijk, de advocatuur, het notariaat, evenals accountants en medewerkers van de Belastingdienst.

Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Belastingbesparing d.m.v. stille maatschap (of VOF) met eigen BV
 • Mogelijkheden tot fiscale herwaardering (ter voorkoming van verliesverdamping of met het oog op de landbouwvrijstelling)
 • Inbreng onderneming vanuit eenmanszaak of BV in personenvennootschap
 • Terugwerkende kracht vennootschapsovereenkomst
 • Winstverdeling en wijziging winstverdeling
 • Onderscheid kapitaalrekening en rekening-courant vennoten
 • Wisseling vennoten (toetreden, uittreden, opvolging)
 • BOR bij personenvennootschappen
 • Personenvennootschap in de familiesfeer
 • Omzetting VOF in CV
 • Opsplitsing personenvennootschap in meerdere ondernemingen/eenmanszaken & inbreng meerdere ondernemingen/eenmanszaken in personenvennootschap
 • Ondernemerschap vennoten i.v.m. MKB-winstvrijstelling en andere ondernemersfaciliteiten
 • Terbeschikkingstellingsregeling bij personenvennootschappen
 • Privaatrechtelijke aspecten personenvennootschappen voor zover van belang voor de fiscale praktijk
 • Overige actualiteiten personenvennootschappen
Datum: 
5 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 
5.5 punten RB
5.5 uren NOB

mr. dr. M.L.M. van Kempen

Thil van Kempen studeerde Nederlands recht (privaatrecht) en fiscaal recht aan Tilburg University. Daar promoveerde zij in 1999 op het proefschrift ‘Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen’. Zij is ondermeer gespecialiseerd in het onderwerp personenvennootschappen en heeft over dit onderwerp veel gepubliceerd en cursussen verzorgd.
Thans is zij universitair docent bij de Universiteit van Tilburg en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Breda. Zij is voorts o.a. hoofdredacteur van de Cursus Belastingrecht, medewerker van Vakstudienieuws en docent bij diverse fiscaal-juridische opleidingen.