Ontwikkeling belastingverdragen: impact op het MKB

Aan internationale fiscale vraagstukken valt steeds minder te ontkomen. Zelfs kleinere bedrijven en particulieren opereren steeds vaker over de grenzen. Daarnaast verschijnen in de (fiscale) media doorlopend artikelen over het internationaal belastingrecht. Moeilijk hoeven internationale vraagstukken niet te zijn; een juiste aanpak is wel een must.

Met name vanuit praktijkvoorbeelden en de Nederlandse verdragen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zullen vooral actuele ontwikkelingen worden besproken. Daarbij zal de nadruk liggen op praktische en theoretische vragen die juist bij het MKB, directeur-groot aandeelhouders en in het buitenland werkzame werknemers een rol spelen.

Naast voornoemde voorbeelden die aansluiten bij wat zich in de (MKB-)praktijk kan voordoen, zal ook enige aandacht worden gegeven aan signalen rondom verdragen met bijvoorbeeld Zwitserland, enkele Oostbloklanden en Aziatische landen, alsmede de belastingregeling met Curaçao. Ten slotte zal in een mate die past bij de dagelijkse praktijk worden gekeken naar het multilateraal instrument (MLI), de plannen voor ‘digital taxation’ en eventuele andere actuele en relevante ontwikkelingen. De nadruk zal echter liggen op al dan niet nieuwe grensoverschrijdende investeringen, ondernemings- en werknemersactiviteiten.

Na afloop van de cursus bent u weer actueel op de hoogte van wat in uw directe praktijk op internationaal gebied het eerst aan de orde kan komen.

Datum: 
27 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295 (excl. BTW)
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

mr. M.C. de Graaf

Martin de Graaf is momenteel Hoofd bij het APA/ATR-team en tevens het ‘Aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders’, beide bij de Belastingdienst/Grote ondernemingen in Rotterdam. De jaren daaraan voorafgaand was hij werkzaam voor het Ministerie van Financiën in Den Haag. Daar hield hij zich met name bezig met internationaal belastingrecht. Hij was betrokken bij verdragsonderhandelingen, onderlinge overlegprocedures en OESO-vergaderingen. Daarvoor werkte Martin als belastinginspecteur vanuit Maastricht na zijn studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Naast voornoemd dagelijks werk voor de Nederlandse overheid is Martin werkzaam als docent en coördinator voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij auteur voor Vakstudie-Nieuws en verzorgt hij met regelmaat colleges en lezingen.