Nieuwe earningsstrippingregeling

Per 1 januari 2019 heeft Nederland op grond van de Europese Anti Tax Avoidance Directive een earningsstrippingregeling ingevoerd. De regering heeft gekozen voor een strenge implementatie: er is geen eerbiedigende werking voor bestaande leningen, geen groepsuitzondering, en geen uitzondering voor stand-alone entiteiten. Verder is de franchise van EUR 1 miljoen aanzienlijk lager dan de maximale franchise van EUR 3 miljoen die de Anti Tax Avoidance Directive toestaat. Door deze strenge implementatie krijgen relatief veel belastingplichtigen met de earningsstrippingregeling te maken.

De Anti Tax Avoidance Directive biedt lidstaten de mogelijkheid om niet alleen een voortwentelingsmogelijkheid op te nemen voor niet-aftrekbare rente, maar ook een voortwentelingsmogelijkheid voor niet benutte renteaftrekruimte. Van deze laatste mogelijkheid heeft de regering geen gebruik gemaakt. Dit houdt in dat de spreiding van resultaten over de jaren grote gevolgen kan hebben voor de werking van de earningsstrippingregeling.

Verder heeft de wetgever bepalingen opgenomen over de samenloop van de earningsstrippingregeling met het fiscale eenheidsregime en is er een bepaling die de handel in lichamen met voortgewentelde renteaftrek bestrijdt. Tijdens deze cursus wordt u in detail op de hoogte gebracht van de werking van de earningsstrippingregeling en wordt besproken waar de aandachtspunten en mogelijkheden liggen. De docenten zullen volop gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Datum: 
14 mei 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk

Arco Bobeldijk (1973) is tax partner bij Loyens & Loeff NV en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij adviseert met name binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde en private ondernemingen op het gebied van fusies, overnames, financiering en bedrijfsstructurering. Met betrekking tot private ondernemingen adviseert hij ook de aandeelhouders. Arco is lid van het team Herstructureringen & Insolventie en adviseert over (financiële) herstructurering. Hij spreekt regelmatig op seminars en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan. Hij levert regelmatig bijdragen aan het Weekblad Fiscaal Recht en aan het Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk (TOP). Arco studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant en Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

dr. A.W. Hofman

Arthur Hofman is werkzaam als fiscalist vanaf 1999 en heeft ruime ervaring in de fiscale advisering aan nationale en internationale bedrijven. Arthur adviseert zijn klanten onder meer over de Nederlandse en internationale fiscale aspecten van overnameprocessen, (her)financieringen, reorganisaties, herkapitalisatietrajecten etc.

Naast zijn cliёntenwerk is Arthur als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het nationale en internationale belastingrecht en publiceert hierover in de fiscale literatuur. Arthur is auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting. In 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de deelnemingsverrekening.