Meldingsplicht belastingadviseurs (mandatory disclosure)

In de strijd tegen agressieve belastingontwijking en belastingontduiking is op 25 juni 2018 de EU Richtlijn Mandatory Disclosure in werking getreden. In het kort betekent dit dat belastingadviseurs en andere tussenpersonen informatie moeten overleggen aan de Belastingdienst over bepaalde adviezen die zij aan cliënten verstrekken. Gegevens van deze structuren, inclusief de personen die daarvan gebruik maken, worden gedeeld met de belastingdiensten van alle lidstaten van de Europese Unie.

De richtlijn geldt voor alle intermediairs die betrokken zijn bij de advisering en implementatie van grensoverschrijdende fiscale structuren. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om belastingadviseurs; zo zijn bijvoorbeeld ook advocaten, accountants, trustkantoren, (private) bankers en notarissen tussenpersonen die moeten melden.

Niet alle adviezen moeten worden overlegd: het betreft alleen adviezen over grensoverschrijdende structuren die voldoen aan specifieke 'wezenskenmerken'. Sommige wezenskenmerken zijn gericht op ongewenste fiscale structuren, of structuren die er op gericht zijn om inkomen en vermogen te anonimiseren. Maar er zijn ook wezenskenmerken die zien op veelgebruikte investerings- en handelsstromen, zonder dat sprake is van agressieve fiscale planning.

De docenten besteden gedetailleerd aandacht aan de inhoud van de richtlijn en geven nuttige informatie voor de praktijk. Zij gaan tevens in op de knelpunten van de richtlijn en de Nederlandse consultatie en kijken vooruit naar de invoering in de Nederlandse wet.

Datum: 
7 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 
3.5 punten RB
3.5 uren NOB

mr. dr. A.C. Breuer

Almut Breuer is verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij geeft onderwijs in het (internationale) formele belastingrecht en het Europese belastingrecht en doet onderzoek op het gebied van (internationale en Europese) rechtsbeginselen en rechtsbescherming in het fiscale recht. Zij is in Keulen (Duitsland) gepromoveerd op een onderwerp in het internationale belastingrecht. Almut treedt regelmatig op als docent/spreker en publiceert in fiscale vakbladen en boeken.  Daarnaast is zij werkzaam als fiscalist en advocaat bij Breuer Fiscale Advocatuur, waar zij gespecialiseerd is in het voeren van fiscaalrechtelijke procedures. Zij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB) en de Duitse Rechtsanwaltskammer.

drs. M. Nieuweboer

Mark Nieuweboer is docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden, waar hij doceert op het gebied van de vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en Europees belastingrecht. Hij adviseert ondernemingen in diverse sectoren, waarbij zijn aandacht in het bijzonder gaat naar de begeleiding van transacties, fiscale disputen, fusies en overnames (zowel strategisch als private equity) en financieringsvraagstukken. Mark werkt aan een proefschrift over de werking van mandatory disclosure in de internationale adviespraktijk en publiceert regelmatig in fiscale vakbladen en boeken. Hij is lid van de International Fiscal Association (IFA), de Vereniging voor Belastingwetenschap en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).