Kwalificerende buitenlandse belastingplicht en belastingverdragen Duitsland/België

Tal van ontwikkelingen spelen in het internationale belastingrecht. Sinds 1 januari 2015 is de kwalificerende buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting van kracht. Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is op 1 januari 2016 in werking getreden. Met beide regelingen zijn er nu de eerste praktijkervaringen, die ook al tot de nodige Kamervragen hebben geleid. Ook de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie heeft grote vraagtekens doen rijzen bij de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Recent is uit de zaak X van de Spaanse voetbalmakelaar gebleken dat de bestaande regelgeving aanpassing behoeft. Het besluit over hoe de zaak X uitwerkt komt in het eerste kwartaal 2019. Wat is de stand van zaken m.b.t. de kwalificerende buitenlandse belastingplicht in theorie en praktijk? Is de nieuwe regeling wel EU-rechtelijk houdbaar? Tijdens de PAOB-cursus gaan we op de ins en outs van de regeling uitgebreid in. Tevens gaan we in op het oude en nieuwe belastingverdrag met Duitsland en het belastingverdrag met België. Als er nieuws is over een mogelijk nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland gaan we daar uiteraard op in. Vooral de interactie tussen deze belastingverdragen en de kwalificerende buitenlandse belastingplicht leidt tot boeiende en ingewikkelde vraagstukken. De overgang van het oude belastingverdrag met Duitsland naar het nieuwe verdrag leidt tot grote financiële gevolgen bij bepaalde groepen belastingplichtigen. Hoe gaat dan onder een nieuw verdrag met België? We lichten de internationale regelingen toe en geven aan waar de knelpunten, onduidelijkheden en dus kansen zitten.

Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting
  • Kwalificerende buitenlandse belastingplicht, zoals ingevoerd per 1-1-2015
  • De gevolgen van de X-zaak, inclusief het aangekondigde besluit
  • Belastingverdrag met België 2001 incl. nieuws over een eventueel nieuw verdrag
  • Belastingverdrag met Duitsland 1959
  • Belastingverdrag met Duitsland 2012
  • Grensarbeid
  • Eigen woning in België of Duitsland
  • Wonen in Duitsland of België met een Nederlands pensioen
  • Financiële gevolgen van de nieuwe regelingen en verdragen
Datum: 
6 juni 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

mr. C.L.J.R. Douven

Carlo Douven is in 1984 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg in het fiscale recht. Hij is fiscaal expert op het gebied van oudedagsvoorzieningen en internationaal belastingrecht Inkomens- en loonheffing. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB niet-winst/LB/PH. Hij heeft publicaties op zijn naam staan in diverse vakbladen voor fiscalisten (weekblad voor fiscaal recht, Grensoverschrijdend werken, praktijkblad salarisadministratie), financiële planners (vakblad financiële planning) en pensioenspecialisten (pensioenmagazine). Hij is redacteur van het vakblad Grensoverschrijdende werken'. Ook doceert hij aan universiteiten, hogescholen en diverse andere opleidingen (o.a. PAOB, SDU/Licent en Grensoverschrijdendwerken.nl). Hij verzorgt regelmatig inleidingen en lezingen over actuele onderwerpen onder andere met behulp van het expatspel dat hij ontwikkeld heeft.

mr. drs. N.P. Schipper

Niek Schipper is Senior Manager bij PwC en adviseert werkgevers en werknemers op het gebied van (inter)nationale belastingen en socialezekerheidsaspecten. Tevens verricht hij promotieonderzoek ten aanzien van de invloed van de woonplaats op de fiscale behandeling van grensoverschrijdende werknemers binnen de Europese Unie (Universiteit Leiden).