Internationale handel en BTW

Steeds meer ondernemers houden zich bezig met grensoverschrijdende handel. De btw-regels zijn daarbij vaak complexer dan bij puur nationale transacties.

In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de btw-regels die gelden in geval van internationale handel in goederen en diensten, zowel in B2B- als B2C-situaties. Tevens is er ruimte om in te gaan op toekomstige regelgeving. De ontwikkelingen in de btw en de internationale handel staan vrijwel nooit stil. In het bijzonder gaan we tijdens deze cursus in op de nieuwe btw-regels die zijn aangenomen op het gebied van e-commerce en de voorstellen van de Europese Commissie voor een definitief btw-systeem voor intra-EU handel.

Indien u betrokken bent bij internationale handel in goederen of diensten is het voor u van groot belang om op de hoogte te zijn van de relevante btw-regelgeving om geen risico’s te lopen. Ook is het van belang op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u tijdens deze cursus werkbare handvatten aangereikt. Ook wordt uitgelegd hoe de btw-behandeling praktisch moet worden vertaald in uw btw-aangifte.

Meer specifiek zullen de volgende onderwerpen worden besproken:

• Goederenleveringen en diensten en combinaties daarvan

• Intracommunautaire leveringen en verwervingen

• Import en export

• Afstandsverkopen

• Ketentransacties

• Plaats-van-dienst-regels

• E-commerce

• Voorstellen voor een definitief btw-systeem

Wat levert de cursus internationale handel en btw u op?

• U krijgt als deelnemer inzicht in de huidige en toekomstige btw-regelgeving op het gebied van internationale handel

• U bent in staat om risico’s op het gebied van de btw te signaleren

• U kunt de theorie direct toepassen in de praktijk

Datum: 
29 oktober 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

mr. dr. M.M.W.D. Merkx

Madeleine Merkx is director bij Deloitte Belastingadviseurs B.V. waar zij werkt op het wetenschappelijk bureau. Daarnaast is zij universitair hoofddocent aan de universiteit Leiden. Er verschijnen regelmatig fiscale artikelen van haar hand in diverse fiscale vakbladen.

mr. drs. J. Gruson

Mr. drs. John Gruson is btw-adviseur bij Deloitte Nederland en werkzaam op het wetenschappelijk bureau van Deloitte. Naast zijn advieswerk schrijft hij ook artikelen voor diverse tijdschriften en verzorgt annotaties bij jurisprudentie. John is recent gestart met zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden.