Fiscale ontwikkelingen BEPS/ATAD

Als antwoord en ook als onderdeel van een publiek debat over de (vermeende) belastingontwijking door multinationale ondernemingen, is de OECD vanaf halverwege 2013 bezig geweest met het ambitieuze Base Erosion and Profit Shifting project. Doelstelling van dit project was te komen tot een ‘rechtvaardigere’ belastingheffing van multinationale ondernemingen. Verdeeld over een vijftiental onderwerpen heeft de OECD rapporten afgeleverd die die doelstelling moeten bereiken. Het gaat daarbij om onderwerpen als verdragsmisbruik, renteaftrek, transfer pricing, digitale economie, vaste inrichtingen, transparantie & informatie-uitwisseling, hybride instrumenten en entiteiten, schadelijke belastingregimes. Inmiddels heeft een (groot) deel van de aanbevelingen de weg naar de belastingverdragen gevonden (via het MLI), worden rulings en informatie uitgewisseld tussen landen en worden ook in de nationale belastingwetten wijzigingen doorgevoerd (al dan niet in EU-verband).

Tijdens deze studiedag zal de laatste stand van zaken rond het BEPS project worden behandeld. De bedoeling is de het BEPS-project vanuit fiscaaltechnische, beleidsmatige en praktische invalshoek op een kritische wijze te belichten.

Datum: 
15 mei 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

Prof dr. Q.W.J.C.H. Kok (1976) behaalde in 1999 het doctoraal examen in de bedrijfseconomie, fiscaal recht en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is thans als belastingadviseur werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Amsterdam. In 2005 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Sinds 2013 is hij aan deze universiteit bijzonder hoogleraar op het terrein van de belastingheffing van multinationale ondernemingen.  

mr. P. Van Min

Working from the Rotterdam office I focus on advising Dutch and foreign multinationals on a broad range of strategic tax matters including Global Tax Reset, Mergers& Acquisitions and Tax transformation processes. 

I am responsible for Deloitte’s Tax in the Boardroom program and for the Tax executive lab program. Furthermore I am chairman of the tax incubator board where innovative ideas are developed to market propositions.