Fiscaal reorganiseren in het MKB

In deze cursus bespreken de docenten de diverse alternatieven om fiscaal vriendelijk binnen het concern (intern) te reorganiseren, zetten zij de fiscale reorganisatiefaciliteiten naast elkaar en geven ze aan welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. De nadruk ligt hierbij op de dga.

Een bekend adagium in dga-land is één BV is geen BV. Eenieder die zich bezighoudt met de fiscale concernproblematiek ontdekt al snel dat mede om fiscale redenen een concern uit meerdere BV’s is opgebouwd. In z’n meest simpele structuur betreft dit een holding en een werkmaatschappij, maar ingewikkelder concernstructuren komen even vaak voor, evenals structuren met meerdere aandeelhouders. De fiscaal relevante vraag is op welke wijze zo’n holdingstructuur tot stand kan worden gebracht. Daartoe bevatten de diverse belastingwetten fiscale reorganisatiefaciliteiten die niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Het blijkt dat de ene belasting de andere belasting regelmatig in de weg zit. En de lakmoesproef bij elke fiscale reorganisatie is de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet, of die van toepassing is wanneer de dga overlijdt.

Meer specifiek zullen de volgende onderwerpen in deze cursus worden besproken:

IB en Vpb:

  • Doorschuifregeling voor aandelenfusie
  • Doorschuifregeling voor bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie
  • Fiscale eenheid Vpb

Overdrachtsbelasting:

  • Onroerendezaaklichamen
  • Interne reorganisatievrijstelling
  • Vrijstellingen voor bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie
Basiskennis van bovengenoemde fiscale reorganisatieregelingen wordt voorondersteld.
Datum: 
13 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

drs. M.T.E. Robben

Mark Robben (1973) studeerde aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn studie Economie, met Fiscale Economie als specialisatie voltooide hij in 1997. In 2005 volgde en voltooide hij de postdoctorale opleiding Europees Fiscale Studies. 

Sinds april 1999 is hij (universitair) docent verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut BV (voorheen de capaciteitsgroep Fiscale Economie en Recht) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar is hij als docent betrokken bij onder andere het vak Belastingheffing Onroerende Zaken, het werkcollege MKB en het vak Fiscaal Concernrecht, en de postdoctorale opleiding voor controllers. Van november 1996 tot en met 1999 was hij als belastingadviseur werkzaam bij Coopers & Lybrand en haar opvolger PricewaterhouseCoopers. Van 2000 tot en met medio 2003 was hij als partner verbonden aan de maatschap RPD Fiscaal te Gouda. Sinds 2003 is Mark Robben zelfstandig fiscalist te Rotterdam. 

Naast zijn werkzaamheden als belastingadviseur is Mark Robben sinds enkele jaren vaste medewerker van de Vakstudie Nieuws en het Fiscaal Tijdschrift FED . Voorts verzorgt hij jaarlijks veelvuldig lezingen en cursussen over diverse fiscale onderwerpen voor verschillende organisaties, zoals het College van Belastingadviseurs, Kluwer, de organisatie voor Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA), Stichting Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB), en diverse andere accountants- en belastingadviesorganisaties.

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.