Estate planning

Informatie volgt z.s.m.

Datum: 
21 juni 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. mr. F.W.J.M. Schols

Freek Schols studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het doctoraal examen notariaat werd afgelegd in september 1993 (cum laude). Het doctoraal examen Nederlands recht volgde in november 1994. In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'.

Hij is als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ScholsBurgerhartSchols estate planners. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. Tot 1 januari 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer redacteur van het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij publiceerde in diverse tijdschriften.

prof. mr. B.M.E.M. Schols (hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer Radboud Universiteit Nijmegen)

Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.

prof. mr. dr. R. W. Burgerhart

Wouter Burgerhart richt zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate planning voor de ondernemer. Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd. Zo is hij vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam geweest op met name het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. Van 1998 tot en met 2009 was hij docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op de estate planning, in het bijzonder de fiscale aspecten daarvan. In 2008 promoveerde hij aan deze universiteit (zijn promotor was prof.mr. M.J.A. van Mourik) op een dissertatie met de titel 'Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten'.

In 2010 is hij tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd met als leeropdracht de fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk.