Estate planning

De volgende onderdelen worden geïntegreerd behandeld zowel civielrechtelijk als fiscaal:

  1. Huwelijkse voorwaarden
  2. Schenking
  3. Testament
  4. Levensverzekering, pensioen en sociale zekerheid
  5. Internationaal

Fiscale aspecten zijn belangrijk, maar mogen niet altijd voorop worden geplaatst. In de praktijk voeren de fiscale aspecten al snel de boventoon. Al te vaak wordt ten onrechte verondersteld dat het de cliënt er alles aan is gelegen om, onder verwaarlozing van niet- fiscale aspecten, de schenk- en erfbelasting te minimaliseren. Heeft de cliënt de wensen omtrent de vererving van zijn nalatenschap voor ogen, pas dan is het zaak te onderzoeken welke fiscale marsroute moet worden bewandeld. En hoe pakt een en ander uit voor de sociale zekerheidswetgeving?

Civielrechtelijke constructies maken het onder omstandigheden mogelijk om 'de (fiscale) kool en de (civielrechtelijke) geit te sparen'. Wel fiscaal voordeel, zonder dat men het geschonken vermogen (blijvend of geheel) moet missen. Denk aan de schenking op papier of de herroepelijke schenking.

De estate planning zal worden toegelicht aan de hand van enkele actuele fiscale onderdelen, zodat de cursist in ieder geval naar huis gaat met enkele tools voor de dagelijkse estate planningspraktijk. De estate planningsgeest zal uit de fles komen.

Datum: 
21 juni 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. mr. F.W.J.M. Schols

Freek Schols studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het doctoraal examen notariaat werd afgelegd in september 1993 (cum laude). Het doctoraal examen Nederlands recht volgde in november 1994. In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'.

Hij is als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ScholsBurgerhartSchols estate planners. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. Tot 1 januari 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer redacteur van het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij publiceerde in diverse tijdschriften.

prof. mr. B.M.E.M. Schols (hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer Radboud Universiteit Nijmegen)

Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.

prof. mr. dr. R.W. Burgerhart

Wouter Burgerhart richt zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate planning voor de ondernemer. Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd. Zo is hij vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam geweest op met name het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. Van 1998 tot en met 2009 was hij docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op de estate planning, in het bijzonder de fiscale aspecten daarvan. In 2008 promoveerde hij aan deze universiteit (zijn promotor was prof.mr. M.J.A. van Mourik) op een dissertatie met de titel 'Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten'.

In 2010 is hij tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd met als leeropdracht de fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk.