Echtscheiding

De echtscheiding is een kruispunt in het leven met grote financiële gevolgen. Deze cursus geeft u een actueel overzicht in alle fiscale en financiële aspecten van de echtscheiding. Na deze cursus bent u weer helemaal fiscaal actueel en bijgepraat.

  • Enkele fiscaal-juridische aspecten van het nieuwe en oude huwelijksgoederenrecht 2018 bij scheiding, inclusief het fiscale beleid
  • Schenkings(on)mogelijkheden en toepassing ‘jubelton’ bij scheiding
  • Fiscale stand van zaken met betrekking tot toekomstvoorzieningen bij scheiding (de restanten van het uitgefaseerde pensioen, de ODV, alsmede de nieuwe contouren van de voorgestelde Wet Pensioenverdeling bij scheiding 2021)
  • Enkele actualiteiten van de eigen woning bij scheiding
  • Het fiscale partnerschap toegepast! Belang voor de scheidingspraktijk neemt toe!
  • Actuele jurisprudentie inzake (fiscaal) familierecht, ofwel: De Hoge Raad spreekt inzake alimentatie, latenties, verknochtheid, schenking, de natuurlijke verbintenis, de eigen woning, vergoedingsrechten en draagplicht
  • Actuele beleidsversoepelingen (aanmerkelijk belang doorschuiving, overdrachtsbelasting, partneralimentatie en samenleving)
  • Eventuele aanvullingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2019

Frits van der Kamp gaat op deze dag in op een bloemlezing van onderwerpen die de scheidingspraktijk raken en bepalen. Zo staat hij stil bij de (on)mogelijkheden en aandachtpunten bij de diverse toekomstvoorzieningen (in eigen beheer!) en de (concept) wijzigingen inzake de Wet Pensioendeling bij scheiding 2021.
Tevens staat het in samenhang met het vernieuwde huwelijksvermogensrecht belangrijke onderwerp van de schenking op de agenda. Daaronder valt tevens de ‘scheve gemeenschap’, de wijziging van huwelijkse voorwaarden, maar ook de vergoeding in het kader van de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB).
Tot slot passeren de actualiteiten op het terrein van de eigen woning, het fiscaal partnerschap en de nodige beleidsvernieuwingen en jurisprudentie op het terrein van het fiscaal familierecht!
Eventuele wijzigingen in regelingen naar aanleiding van Prinsjesdag 2019 zullen vanzelfsprekend niet ontbreken!

Datum: 
30 oktober 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

mr. F.H. van der Kamp (fiscaal-juridisch adviseur Alphen aan den Rijn)

Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).