Earningsstripping en concernfinanciering

Op het gebied van concernfinanciering vinden er ingrijpende wijzigingen plaats. Hierbij zijn onder meer de veranderingen in de Nederlandse wetgeving als gevolg van de Europese Anti Tax Avoidance Directive van belang. Per 1 januari 2019 heeft Nederland een earnings stripping regeling ingevoerd. De regering heeft gekozen voor een strenge implementatie van de richtlijn. Hierdoor krijgen relatief veel belastingplichtigen met de regeling te maken. Ook de CFC-maatregel die per 1 januari 2019 is ingevoerd als gevolg van de Europese Anti Tax Avoidance Directive kan gevolgen hebben in relatie tot groepsfinanciering.

Daarnaast is de spoedreparatie van het fiscale eenheidsregime van belang voor de renteaftrek. Ook hier kiest de regering voor een strenge aanpak. Hierdoor kunnen niet alleen leningen buiten fiscale eenheid, maar ook leningen binnen fiscale eenheid leiden tot een renteaftrekbeperking. Omdat leningen binnen fiscale eenheid vaak voorkomen, zullen veel belastingplichtigen de gevolgen van de spoedreparatie in kaart moeten brengen.

Naast deze belangrijke wijzigingen zullen tijdens de cursus andere onderwerpen worden besproken die relevant zijn in het kader van groepsfinanciering. Onder andere zullen aan de orde komen: de laatste stand van zaken met betrekking tot onzakelijke leningen, artikel 10a Wet Vpb 1969, de bepalingen met betrekking tot onvolwaardige vorderingen (13b en 13ba Wet Vpb), en de behandeling van doorstroomvennootschappen. De docenten zullen volop gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Datum: 
27 september 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 
5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk

Arco Bobeldijk (1973) is tax partner bij Loyens & Loeff NV en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij adviseert met name binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde en private ondernemingen op het gebied van fusies, overnames, financiering en bedrijfsstructurering. Met betrekking tot private ondernemingen adviseert hij ook de aandeelhouders. Arco is lid van het team Herstructureringen & Insolventie en adviseert over (financiële) herstructurering. Hij spreekt regelmatig op seminars en heeft talrijke publicaties op zijn naam staan. Hij levert regelmatig bijdragen aan het Weekblad Fiscaal Recht en aan het Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk (TOP). Arco studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant en Europese Fiscale Studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

dr. A.W. Hofman

Arthur Hofman is werkzaam als fiscalist vanaf 1999 en heeft ruime ervaring in de fiscale advisering aan nationale en internationale bedrijven. Arthur adviseert zijn klanten onder meer over de Nederlandse en internationale fiscale aspecten van overnameprocessen, (her)financieringen, reorganisaties, herkapitalisatietrajecten etc.

Naast zijn cliёntenwerk is Arthur als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het nationale en internationale belastingrecht en publiceert hierover in de fiscale literatuur. Arthur is auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting. In 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de deelnemingsverrekening.