De transitie van dividendbelasting naar een algemene bronbelasting op rente, royalty's en dividend: actuele knelpunten en toekomstige oplossingen

Wie kent haar niet? De dividendbelasting is tegenwoordig de meest besproken belasting van Nederland. Vreemd eigenlijk voor een belasting waarvan velen tot voor kort amper iets afwisten.
De aandacht komt vooral voort uit het inmiddels ingetrokken voornemen van de regering om de dividendbelasting af te schaffen en de daarmee gepaard gaande schade voor de schatkist.
Ook zonder dat voornemen verkeert de dividendbelasting al in zwaar weer: onder meer Europeesrechtelijke jurisprudentie heeft er de afgelopen jaren diverse malen voor gezorgd dat deze belasting regelmatig moest worden aangepast.

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de laatste ontwikkelingen in de dividendbelasting, zowel politiek als ook voor de uitvoeringspraktijk. Gezien het karakter van de dividendbelasting zal de heffing bij grensoverschrijdende dividenden centraal staan. Afhankelijk van het wetgevingsproces zal ook in meer of mindere mate worden stilgestaan bij de aangekondigde algemene bronbelasting op rente, royalty’s en dividenden.

Datum: 
11 april 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma

Roland Brandsma is partner Special Affairs PwC, hoogleraar fiscale economie Universiteit Amsterdam en hoogleraar fiscaal recht Universiteit Nyenrode.

Naast zijn rol binnen PwC is hij de voorzitter van het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB). Voorts is hij als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof te Den Haag. Ook is hij auteur van diverse artikelen en boeken over (inter)nationale belastingzaken. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder meer (internationale) belastinggevolgen van reorganisaties (fusies en splitsingen), deelnemingsvrijstelling, renteaftrekbeperkingen, fiscale eenheid, dividendbelasting, belastingverdragen en ontwikkelingen op het terrein van EU-recht.