De nationale praktijk van deelnemingsvrijstelling

Informatie volgt z.s.m.

Datum: 
13 juni 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

mr. W.F.E.M. Egelie

Willibrord Egelie is geboren in Heerlen in 1962. In vervolg op de opleiding gymnasium alfa in Roermond is hij in 1987 afgestudeerd in fiscaal recht aan de Tilburg University. Hij werkt sinds 1987 bij de Belastingdienst, van 1998 tot en met 2003 bij de Directie Grote Ondernemingen te Amsterdam, momenteel in Arnhem/Amsterdam, afdeling grote Ondernemingen. Sinds 1998 maakt hij deel uit van de kennisgroep deelnemingsvrijstelling. In 2001 volgde hij de leergang Europese Fiscale Studies te Rotterdam. Vanaf 2015 is hij tevens voorzitter van de kennisgroep internationaal belastingrecht. Hij is regelmatig betrokken bij procedures over de deelnemingsvrijstelling en over Europees recht (in relatie tot vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting). Sinds 2006 is hij als vaste medewerker verbonden aan NDFR en NTFR en vanaf 2007 aan NTFR-Beschouwingen. In 2013 werd hij tevens annotator in BNB.

prof. dr. H. Vermeulen

Hein Vermeulen bekleedt de leerstoel Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daar verzorgt hij onderwijs in de volgende vakken:

  • Europees belastingrecht, inleiding
  • Europees belastingrecht, direct.

Hein is (co-)redacteur en (co-)auteur van de boeken 'Grondslagen internationaal belastingrecht' (Boom, 2015, 2016 en 2019), 'European Tax Law' (Kluwer, 2018),  ‘The Tax Treatment of CIVs and REITs’ (IBFD, 2013) en 'Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling' (Kluwer, 2012). Ook is hij (co-)auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting (Kluwer 2018) en Hoofdzaken Belastingrecht (Boom 2018).
Hij is tevens werkzaam bij de EU Direct Tax Group (EUDTG) van PwC.