De eigenwoningregeling (inclusief vervallen tijdklemmen)

De eigenwoningregeling blijft een ingewikkeld onderdeel binnen de inkomstenbelastingwetgeving. Tijdens de studiedag zal de huidige regeling centraal staan. Uiteraard komen recente ontwikkelingen daarbij naar voren. Ook recente beleidsbesluiten, beleidsvoornemens en jurisprudentie komen aan de orde. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar het besluit van 30 januari 2018.

Meer in het bijzonder is het doel van deze cursusdag om aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht te geven in de huidige eigenwoningregeling. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar:

  • verhuizen (doorstromen);
  • huwen;
  • echtscheiding;
  • overlijden;
  • emigratie en remigratie, en de rol van het overgangsrecht bij deze ‘life events’. Belangrijke knelpunten in de regeling worden eveneens besproken.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de eigenwoningregeling is het loslaten van de zogeheten tijdklemmen voor de spaarproducten die bedoeld zijn voor de aflossing van de eigenwoningschuld (KEW, SEW en BEW). Op deze ontwikkeling wordt uitgebreid stilgestaan.

Na afloop van deze dag kunt u met de opgedane kennis de vele praktijkcasuïstiek oplossen.

Datum: 
10 april 2018
Plaats: 
NH Hotel Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

mr. R. Stam

Mr. Ruben Stam is fiscaal jurist en gecertificeerd pensioenjurist (CPL). Hij is sinds 2013 werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden Bank. Daarvoor heeft hij gewerkt bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij. Hij is vaste medewerker van Vakstudie Nieuws Vandaag, Kluwer Tax Visions, Belasting Advies in de praktijk en Vermogende Particulieren Bulletin. Ook in andere vakbladen publiceert hij regelmatig. Voorts zijn er van zijn hand een aantal boeken verschenen op fiscaal/financieel gebied. Als docent is hij onder meer verbonden aan Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschappen (PAOB). Hij treedt regelmatig op (online) seminars op.

 

mr. F.H. van der Kamp (fiscaal-juridisch adviseur Alphen aan den Rijn)

Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).