De DGA in de IB

De directeur-aandeelhouder (dga) verkeert in een bijzondere fiscale positie. Hij is werknemer en aandeelhouder tegelijk en vaak ook nog geldverschaffer of borgsteller. Dit maakt dat hij te maken heeft met de aammerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting, met de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting en eventueel met de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij overlijden komt tevens de erfbelasting om de hoek kijken die voor de dga bijzondere regels bevat. Hierbij volgen de nieuwe wettelijke regelingen elkaar de laatste jaren ook nog eens in hoog tempo op. Bekend is inmiddels dat het aanmerkelijkbelangtarief vanaf 2020 zal stijgen naar 26,9% per 2021, zonder overgangsmaatregel voor bestaande winstreserves in de bv! En er komt een maatregel om excessief lenen van de bv door de dga tegen te gaan. Daarnaast maken dga’s steeds vaker gebruik van bijzondere rechtsvormen, zoals de open CV en het (open) fonds voor gemene rekening. Kortom, voldoende stof voor bespreking. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het financiële verkeer tussen de directeur-aandeelhouder en zijn bv’s.

Tijdens de cursus wordt geen aandacht besteed aan de vennootschapsbelasting, de loonheffingen en de bijzondere regels voor bedrijfsopvolging. Daarvoor heeft PAOB|PE-Academy afzonderlijke cursussen ontwikkeld.

Na een algemene inleiding passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • (On)zakelijke transacties tussen de dga en zijn bv;
  • Terbeschikkingstellingsregeling; onzakelijke leningen;
  • Aanmerkelijk belang, nationaal en internationaal;
  • Op- en afbouw van holdingstructuren.

Verder is er aandacht voor:

  • tax planning voor de dga, zoals boxhoppen, fonds voor gemene rekening, optimalisering bedrijfopvolgingsfaciliteit e.d.;
  • anonimiseringsstructuren;
  • het terbeschikkingstellingsbesluit.
Datum: 
16 mei 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

prof. dr. S.A. Stevens

Stan Stevens is hoogleraar belastingrecht aan Tilburg University en bijzonder hoogleraar 'Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen' bij Tias/Tilburg University. Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan Tilburg University. In 2003 is hij aan deze universiteit gepromoveerd op het proefschrift 'De belaste overheid'. Zijn onderzoek richt zich vooral op de belas­ting­plicht in de vennootschapsbelasting, non-profitor­ga­ni­sa­ties, bedrijfsopvolging en de positie van directeur-groot­aan­deel­hou­ders en familiebedrijven. Daarnaast is hij partner bij HVK Stevens.

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.