De DGA in de IB

De directeur-aandeelhouder (DGA) verkeert in een bijzondere fiscale positie. Hij is werknemer en aandeelhouder tegelijk en vaak ook nog geldverschaffer of borgsteller. Dit maakt dat hij te maken heeft met de aammerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting en de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting. En soms dus ook nog met de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting Bij overlijden komt tevens de erfbelasting om de hoek kijken die voor de DGA bijzondere regels bevat. Enerzijds biedt dit een groot aantal fiscale mogelijkheden, anderzijds maakt dit de positie van de DGA in fiscaal opzicht bijzonder complex. Waarbij de nieuwe wettelijke regelingen elkaar de laatste jaren ook nog eens in hoog tempo opvolgen. Ook het eind oktober 2017 aangetreden nieuwe kabinet heeft maatregelen in petto die de DGA in het bijzonder raken, zoals de verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief naar 28,5%. Kortom, voldoende stof voor bespreking. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het financiële verkeer tussen de directeur-aandeelhouder en zijn BV’s.

Tijdens de cursus wordt geen aandacht besteed aan de vennootschapsbelasting, de loonheffingen en de bijzondere regels voor bedrijfsopvolging. Daarvoor heeft het PAOB afzonderlijke cursussen ontwikkeld.

Na een algemene inleiding passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • (On)zakelijke transacties;
  • Terbeschikkingstellingsregeling; onzakelijke leningen;
  • Aanmerkelijk belang, nationaal en internationaal;
  • Op- en afbouw van holdingstructuren.

Verder is er aandacht voor:

  • tax planning voor de DGA, zoals boxhoppen, fonds voor gemene rekening, optimalisering bedrijfopvolgingsfaciliteit e.d.;
  • anonimiseringsstructuren;
  • het terbeschikkingstellingsbesluit.
Datum: 
12 april 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit. Van 2001 tot 2007 was hij aan deze universiteit hoogleraar fiscale economie, van 2007 tot 2011 hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot 1 mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Van 1990 tot 2005 was hij tevens werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht.

prof. dr. S.A. Stevens

Stan Stevens is bijzonder hoogleraar 'Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen' aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. In 2003 is hij aan deze universiteit gepromoveerd op het proefschrift 'De belaste overheid'. Zijn onderzoek richt zich vooral op de belas­ting­plicht in de vennootschapsbelasting, non-profitor­ga­ni­sa­ties, bedrijfsopvolging en de positie van directeur-groot­aan­deel­hou­ders en familiebedrijven. Daarnaast is hij partner bij HVK Stevens.