CS Successiewet

In deze cursus worden de diverse onderwerpen op het gebied van de Successiewet zowel vanuit civielrechtelijk als vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt belicht. Het overkoepelende thema is de vermogensoverheveling tijdens leven en bij overlijden. De civiele en fiscale aspecten zullen besproken worden van een aantal onderwerpen op het gebied van de schenking, zoals de herroepelijke schenking, de schenking onder schuldigerkenning, het aangaan van een beperkte gemeenschap en schenking, schenking van ondernemingsvermogen en de meerwaardeclausule.

Op het gebied van het erfrecht zullen onder meer diverse testamentvarianten (waaronder het combitestament), bewind en executele en de edelweisswetgeving aan de orde komen. Vanzelfsprekend wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, besluiten en rechtspraak.

Datum: 
25 oktober 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg (hoogleraar Familievermogensrecht Universiteit Leiden)

Tea Mellema-Kranenburg is hoogleraar Familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden en notaris bij Verhees Notarissen te Katwijk. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en (hoofd)redacteur van diverse vakbladen waaronder het Tijdschrift Erfrecht en Juridische Berichten voor het Notariaat

prof. mr. N.C.G. Gubbels

Prof. mr. N.C.G. Gubbels is als hoogleraar verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. Zij is voornamelijk werkzaam op het terrein van de inkomstenbelasting en de successiewet. Ze is tevens betrokken bij de estateplanningsgroep van een belastingadvieskantoor.