Bewijsvoering: effectief gelijk krijgen

De belastingwetgeving is complex. Belastingplichtigen krijgen vaak een hulpeloos gevoel als zij in het vizier van de fiscus komen:

 • Welke informatie te geven?
 • Hoe om te gaan met de inspecteur?
 • Wat te doen als de inspecteur dwarsligt, niet voor rede vatbaar is?
 • Verandert het voorgaande als een boete in het spel is?
 • Hoe om te gaan met bewijsvoering?
 • Help, hoe ga ik om met de zitting bij de rechter?

Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Strategie: van spelers, belangen, mogelijke ruimte en de uitkomst.
 • Formaliteiten van procederen in bezwaar, beroep en hoger beroep
  • Standaard bouwstenen van een bezwaar:
   • Plan trekken
   • Inzage - Op de zaak betrekking hebbende stukken
   • (Telefonisch) horen
   • Fiscaal bestuurlijke boete (schuld – bewijs – strafmaat)
   • Proceskosten
   • Immateriële schade
   • Termijnen
  • Het overtuigen van de wederpartij
   • Bewijs betreffende de materialiteit: regels en de praktijk, inclusief capita selecta informatieverplichtingen, informatiebeschikking en relevante algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
   • De mondelinge behandeling van het beroep.

De docenten zullen deze onderwerpen interactief met de deelnemers behandelen. Er is ruimte om vragen te stellen.

Na afloop van de cursus bent u weer helemaal op de hoogte.

Datum: 
22 mei 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

dr. E. Poelmann

Dr. E. (Eric) Poelmann is werkzaam bij de Belastingdienst. Na geruime tijd voorzitter van de kennisgroep formeel belastingrechte te zijn geweest, is hij nu landelijk vaktechnisch coördinator toeslagen. Daarnaast werkt hij als universitair docent belastingrecht aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interessegebied is het formele belastingrecht. Hij begeleidt aan de RUG enige promovendi die fiscaal formeelrechtelijk onderzoek verrichten. Hij heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is in 2009 aan deze universiteit gepromoveerd in de rechten.

Hij is redacteur van de Cursus Belastingrecht, formeel belastingrecht (‘de Mobach’) en redacteur van het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB). Daarnaast is hij medewerker van verschillende fiscale periodieken (waaronder Fiscaal Tijdschrift FED) en schreef talloze publicaties op het gebied van het formele belastingrecht en de inkomstenbelasting. Tevens is hij docent fiscale procesvoering aan beroepsopleiding van de NOB en docent bij het PAOB.

mr. B.J.G.L. Jaeger

Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger (1967) is advocaat sinds 1994. Hij is de oprichter en naamgever van Jaeger Advocaten-belastingkundigen. Ludwijn studeerde Nederlands recht (specialisatie: strafrecht) aan de Vrije Universiteit en vervolgens psychologie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Ludwijn houdt zich bezig met alle bestanddelen van de fiscale advocatuur. Als geen ander kent hij het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. Daarnaast staat hij veel cliënten bij die worden verdacht van fiscale fraude. Hij behartigt hun belangen bij boekenonderzoeken door Belastingdienst en FIOD en voert de daaruit voortvloeiende procedures, ook als fiscale zaken leiden tot strafrechtelijke afdoening. Ludwijn Jaeger publiceert ook regelmatig, en geeft onderwijs en lezingen.