Agro-fiscale actualiteiten

De agro-fiscale wereld staat niet stil. Veranderende wetgeving, rechtspraak en beleid zijn hiervan de oorzaak. Maar niet als enige: ook de ontwikkelingen in de agrarische sector zelf roepen nieuwe fiscale vragen op die beantwoord moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken en fosfaatrechten.

In deze cursus wordt u bijgepraat over de fiscale aspecten van deze ontwikkelingen. Daarnaast zullen recente rechtspraak en beleid worden behandeld, waaronder het Besluit landbouwproblematiek van 23 november 2018. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: landbouwvrijstelling, herwaardering, erfpachtfinanciering, fiscale behandeling van fosfaatrechten, de vof met de eigen bv in de landbouw, herinvesteringsreserve, afschrijving, BOR en zonneparken.

U bent na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op agro-fiscaal terrein.

Datum: 
24 oktober 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 
3.5 punten RB
3.5 uren NOB

mr. E.H.E.F. Sloot RB

Edwin Sloot is senior belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants. Hij houdt zich dagelijks bezig met de fiscale begeleiding van vooral ondernemers in de agrarische sector. Binnen Flynth is hij medeverantwoordelijk voor de begeleiding van collega-fiscalisten en hun verdere ontwikkeling. Hij vertegenwoordigt Flynth in de ‘VLB’, de koepel van een viertal middelgrote accountants- en advieskantoren met veel klanten in de land- en tuinbouw. Hij geeft regelmatig geeft cursussen vooral op agro-fiscaal gebied.

mr. A. Verduijn RB

André Verduijn is senior belastingadviseur en hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal-Juridisch bij Countus accountants + adviseurs. Als zodanig houdt hij zich dagelijks bezig met de fiscaliteit, in het bijzonder ook voor ondernemers in de agrarische sector. De ondersteuning en verdere ontwikkeling van collega-fiscalisten behoort eveneens tot zijn taak. Hij vertegenwoordigt Countus in de ‘VLB’, de koepel van een viertal middelgrote accountants- en advieskantoren met veel klanten in de land- en tuinbouw. Regelmatig geeft hij cursussen en publiceert hij vaktechnische artikelen, meestal op agro-fiscaal gebied. Daarnaast is hij werkzaam in de adviespraktijk, waarin hij veel familiebedrijven adviseert en bijzondere adviesopdrachten uitvoert voor onder meer overheden en projecten op het gebied van duurzame energie.