Actualiteiten schenk- en erfbelasting

In deze cursus worden de diverse onderwerpen op het gebied van de Successiewet zowel vanuit civielrechtelijk als vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt belicht. Het overkoepelende thema is de vermogensoverheveling tijdens leven en bij overlijden.

De civiele en fiscale aspecten zullen besproken worden van een aantal onderwerpen op het gebied van de schenking, zoals de herroepelijke schenking, de schenking onder schuldigerkenning, huwelijkse voorwaarden en schenking, schenking van ondernemingsvermogen en de meerwaardeclausule.

Op het gebied van het erfrecht zullen onder meer diverse testamentvarianten (waaronder het combitestament), bewind en executele en de edelweisswetgeving aan de orde komen.

Vanzelfsprekend wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, besluiten en rechtspraak.

Datum: 
28 oktober 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW)
Accreditatie: 

5.5 punten
5.5 uren NOB

prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg (hoogleraar Familievermogensrecht Universiteit Leiden)

Tea Mellema-Kranenburg is hoogleraar Familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden en notaris bij Verhees Notarissen te Katwijk. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en (hoofd)redacteur van diverse vakbladen waaronder het Tijdschrift Erfrecht en Juridische Berichten voor het Notariaat

prof. mr. N.C.G. Gubbels

Prof. mr. N.C.G. Gubbels is als bijzonder hoogleraar estateplanning verbonden aan de vakgroep notarieel recht van de VU te Amsterdam. Ze is tevens werkzaam bij het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en bij de belastingdienst. Zij is voornamelijk werkzaam op het terrein van de inkomstenbelasting en de successiewet.