Actualiteiten loonheffingen

Met het Belastingplan 2019 kan het kabinet Rutte-III zijn fiscale beleidsvoornemens uit het regeerakkoord in wetgeving omzetten. Wij zullen aandacht besteden aan de belangrijke wijzigingen voor inhoudingsplichtigen in het belastingpakket 2019, zoals de inkorting van de duur van de 30%-regeling. Maar ook andere onderwerpen zullen aandacht krijgen:

• De Wet DBA wordt volgens het regeerakkoord vervangen, maar deze nieuwe wetgeving is niet eerder te voorzien dan met ingang van 1 januari 2020. Wat is de stand van zaken met de voorgenomen nieuwe wetgeving? Wat te doen in de tussentijd, onder de werking van de Wet DBA? De docenten zullen de alternatieven de revue laten passeren en belichten daarbij het arbeidsrecht, belastingrecht en socialezekerheidsrecht.

• Het schrappen van de (fictieve) dienstbetrekking van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen heeft een aantal minder bekende gevolgen. De wetswijzigingen ten aanzien van bestuurders in de afgelopen jaren hebben tot een nogal onoverzichtelijk beeld geleid. Tijdens de studiedag zullen we met een gestructureerde aanpak laten zien wie wel en wie niet in (fictieve) dienstbetrekking staan en wat hiervan de gevolgen zijn voor belasting- en premieheffing.

• Bij de Hoge Raad ligt een belangrijke vraag voor over de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling. En naar aanleiding van de evaluatie van de werkkostenregeling zullen waarschijnlijk enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Wat valt hier te verwachten?

• Met ingang van 2018 is het tweede deel van de Wet tegemoetkomingen loondomein in werking getreden. De docenten zetten nog even de puntjes op de i.

• Door rechtspraak van de Hoge Raad wordt steeds duidelijker wanneer de RVU-heffing van toepassing is en wanneer niet. Voor de Belastingdienst is deze ontwikkeling ook van belang voor de fiscale beoordeling van de eigen vertrekregeling.

• De toepasselijke socialezekerheidswetgeving in Europa wordt voornamelijk bepaald met de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009. De laatste jaren wordt door het EG Hof van Justitie veel rechtspraak gewezen over de toepassing van deze en vorige verordeningen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

Tenslotte natuurlijk aandacht voor (andere) relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk.

Datum: 
18 december 2018
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

drs. P.W.H. Hoogstraten

Peter Hoogstraten heeft na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als belastingadviseur voor een brede doelgroep. Daarna is hij overgestapt naar de Belastingdienst, waar hij in de nationale en internationale loonheffingenpraktijk werkzaam is geweest. Hij is daar nu landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen. Naast zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst is hij verbonden aan de Erasmus School of Law, is hij medewerker van Vakstudie Nieuws en spreekt hij regelmatig op congressen, studiedagen en seminars. In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Werkkostenregeling’ en in 2017 verscheen mede van zijn hand het boek ‘Wet DBA’. Zijn nevenwerkzaamheden verricht hij op persoonlijke titel.

mr. drs. J.C.A. van Ruiten

Hans van Ruiten (1963), belastingadviseur/partner, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht van Loyens & Loeff N.V. en geeft leiding aan de Rotterdamse fiscalisten binnen deze praktijkgroep. Hij is gespecialiseerd in werknemersparticipatie en andere beloningsvormen, de beloning van bestuurders en commissarissen, pensioen en internationale uitzending van personeel. Daarnaast richt hij zich op bijzondere arbeidsverhoudingen, zoals onder meer die van de dga.

Hans is redacteur van "Fiscale en juridische aspecten van werknemersparticipatie", gepubliceerd door Sdu in 2003. Hij is sedert 2001 als annotator verbonden aan "Vakstudie Nieuws" en vanaf 2007 medewerker van NTFR-B.