Actualiteiten inkomstenbelasting

In deze cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de volgende voor de fiscale praktijk belangrijke IB-onderwerpen: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, de eigen woning, resultaat uit overige werkzaamheden (incl. de tbs-regeling), het aanmerkelijkbelangregime en box 3. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de relevante onderwerpen uit de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2020.

Na deze dag bent u weer volledig op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Actualiteiten bedrijfsopvolging
  • Eigen woning; o.a. echtscheidingssituaties en renteaftrek
  • Aanmerkelijkbelangregime, waaronder de r/c-maatregel
  • Tbs-regeling; o.a. onzakelijke leningen en garanties
  • Actualiteiten resultaat uit overige werkzaamheden
  • Actualiteiten box 3
Datum: 
25 oktober 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00-17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW)
Accreditatie: 
5.5 punten
5.5 uren NOB

prof. dr. J.P. Boer

Koos Boer studeerde Nederlands Recht (Civiel recht) en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). In 2011 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift ‘De Anglo-Amerikaanse trust in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting’ waarin tevens het APV-regime werd onderzocht. Sinds 2013 is hij hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens voorzitter van de afdeling Belastingrecht. Hij richt zich in zijn onderwijs en onderzoek in het bijzonder op de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 
Daarnaast is Koos Boer partner van het fiscale opiniekantoor Lubbers, Boer & Douma – een kantoor dat fiscale analyses/(second) opinions verstrekt en fiscale procedures voert. Voorts was hij van 2009 tot 2018 rechter- resp. raadsheerplaatsvervanger, in de Rechtbank Haarlem resp. het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is onder meer lid van de redactie van het Fiscaal Weekblad FED, vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht en annotator van Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB).

mr. dr. M.J. Hoogeveen

Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Vanaf 1985 werkt zij bij de Belastingdienst, waar zij op dit moment lid is van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Vanaf 1996 is mevrouw Hoogeveen parttime als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving.