Actualiteiten inkomensvoorzieningen

Het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en CU belooft de nodige wijzigingen in de fiscale pensioenwetgeving. Het is de bedoeling dat lijfrentestortingen in de toekomst slechts tegen het basistarief (van 36,93%) aftrekbaar zijn. Een dergelijke maatregel heeft vergaande consequenties, onder andere voor de MKB-praktijk in het kader van de bedrijfsopvolging. Ook op het gebied van pensioenen staat ons veel te wachten. Het is de bedoeling over te stappen op een stelsel van persoonlijke pensioenvermogens met collectieve risicodeling. Het streven daarbij is dat bestaande aanspraken zoveel als mogelijk worden ingevaren in dit nieuwe stelsel. In verband met deze overgang komt er een tijdelijke verruiming van de fiscale kaders voor pensioenopbouw. Zover is het nu nog niet, maar dat er veel gaat veranderen, mag duidelijk zijn. Tijdens de studiedag wordt ingegaan op de voornemens en mogelijke complicaties ervan.

Een heel ander item is het verval van de tijdklemmen bij kapitaalverzekeringen en de bancaire spaarvarianten. Met ingang van 1 januari 2018 lijkt het sluitstuk in dit dossier te zijn beslecht; het verval van de tijdklemmen zal ook voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen zijn gecodificeerd. De gevolgen en de complicaties van het verval van de tijdklemmen worden gedurende de studiedag besproken.

  • Andere recente ontwikkelingen op het terrein van pensioenen, lijfrentevoorzieningen en kapitaalverzekeringen (incl. de kapitaalverzekering eigen woning en de bancaire spaarvarianten) worden tijdens de studiedag op actieve wijze, aan de hand van casuïstiek, behandeld, waaronder:
  • De voor het onderwerp relevante fiscale wetswijzigingen per 2018
  • Uitfasering pensioen in eigen beheer: de stand van zaken
  • Schenkingsaspecten ten aanzien van toekomstvoorzieningen en de nieuwste schenkbelasting per 2018 bij wijziging of aangaan van huwelijkse voorwaarden
  • Aanspraken op oudedagsverplichtingen bij overlijden en scheiden
  • Recente rechtspraak
  • Actuele beleidsbesluiten
  • Geactualiseerde V&A’s van de Belastingdienst
  • Overige actualiteiten over genoemde inkomensvoorzieningen
Datum: 
21 maart 2018
Plaats: 
Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

mr. R. Stam

Mr. Ruben Stam is fiscaal jurist en gecertificeerd pensioenjurist (CPL). Hij is sinds 2013 werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden Bank. Daarvoor heeft hij gewerkt bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij. Hij is vaste medewerker van Vakstudie Nieuws Vandaag, Kluwer Tax Visions, Belasting Advies in de praktijk en Vermogende Particulieren Bulletin. Ook in andere vakbladen publiceert hij regelmatig. Voorts zijn er van zijn hand een aantal boeken verschenen op fiscaal/financieel gebied. Als docent is hij onder meer verbonden aan Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschappen (PAOB). Hij treedt regelmatig op (online) seminars op.

 

E. van Toledo

In 1994 heb ik de driejarige controleursopleiding van de Belastingdienst afgerond, met als specialisatie de loon- en inkomstenbelasting (niet-winst). Daarna heb ik diverse interne en externe opleidingsmodules rond pensioenen, loonstamrechten en levensverzekeringen gevolgd. Van begin 1994 tot medio 2009 ben ik fiscaal-technisch medewerker geweest binnen de regio Haaglanden van de Belastingdienst, met als specialisaties loonstamrechten, kapitaalverzekeringen en lijfrenten. In de periode juli 2009 tot september 2014 ben ik als lid van de unit Onderzoek en Advies Gegevenskwaliteit (renseignering) werkzaam geweest voor de Belastingdienst/Centrale administratie. Sinds september 2014 ben ik fiscaal-technisch medewerker binnen de regio Amsterdam van de Belastingdienst met voornoemde specialismen. Sinds eind 1996 participeer ik in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten (niet-winst) van de Belastingdienst.

mr. F.H. van der Kamp (fiscaal-juridisch adviseur Alphen aan den Rijn)

Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).