Actualiteiten fiscale winstbepaling

De HIR was lange tijd slechts een codificatie van de ruilgedachte binnen goed koopmansgebruik. Maar de zelfstandige ontwikkeling van de HIR is de laatste jaren enorm geweest. Natuurlijk blijft wel de samenhang en vandaar dan ook dat beide onderwerpen in een cursus worden aangeboden. Tijdens de cursus wordt basiskennis bekend verondersteld en de nadruk gelegd op de actuele ontwikkelingen.

Prof. Russo zal de cursus starten met het onder de loep nemen de actuele ontwikkelingen tav de HIR, zoals:

 • Toepasselijkheid bij prijscorrecties of sanctiebepaling.
 • Wanneer is vrijval aan de orde bij emigratie.
 • Wanneer is sprake van een bedrijfsmiddel en wanneer kan afboeking plaatsvinden.
 • Relatie met ruilgedachte na de 2014 arresten en eventueel resterend toepassingsgebied van de ruilgedachte.
 • Nauwkeurigheden in de toepassing waarop toepassing van de HIR soms ten onrechte mis gaat.

Prof Kampschöer zal de cursus vervolgen met het bespreken van de actuele ontwikkelingen tav goed koopmansgebruik, zoals:

 • Hedging en samenhangende waardering; zowel bij voorraden als bij financiële instrumenten
 • Toepasselijkheid van gkg op niet belaste vermogensbestanddelen; zoals de vrijgestelde deelneming
 • Afwaardering van activa en in het bijzonder ten aanzien van beursgenoteerde effecten
 • De (nieuwe) eisen die de Belastingdienst lijkt te stellen aan het vormen van een voorziening
 • De (mogelijke) invloed van enkele nieuwe IFRS-standaarden op gkg

Gegeven bovenstaande onderwerpen belooft het een boeiende cursus te worden, waarbij de stof wordt behandeld aan de hand van wettekst, jurisprudentie én casusposities.

Datum: 
15 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW)
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschöer RA

Werkzaamheden (huidige en voormalige)

 • Gewoon hoogleraar Fiscale Economie en opleidingsdirecteur Fiscale Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam;
 • Gewoon hoogleraar Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Wetenschappelijk adviseur Fiscale Vaktechniek bij het Wetenschappelijk Bureau van PricewaterhouseCooper;
 • Raadsheer (plaatsvervanger) Belastingkamer Gerechthof Arnhem;
 • Voorzitter van het ‘Institute for Research & Education on Tax Accounting & Auditing’, die de (academische) opleiding verzorgt voor Rijksaccountants;
 • Voormalig hoofdinspecteur én rijksaccountant vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst en afdelingshoofd op het Ministerie van Financiën.

Publiceert regelmatig in fiscaal economische vakbladen zoals Weekblad voor Fiscaal Recht en Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. Daarnaast rechtstreeks betrokken bij het tot stand komen van een aantal (fiscale) wetsontwerpen en auteur van enkele boeken op het vakgebied.

prof. mr. dr. R. Russo

Ronald Russo (1963) studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 1992. Van zijn proefschrift verscheen een handelseditie in de serie Fiscale Monografieën getiteld ‘Vervangingsreserve’. Inmiddels is daarvan in 2004 een tweede druk verschenen getiteld ‘Herinvesteringsreserve’. Daarnaast zijn tot heden vele publicaties van zijn hand verschenen. Van 1985 tot 1990 was hij werkzaam bij de Belastingdienst. Vanaf die datum werkte hij in de belastingadviespraktijk, vanaf 1995 in een door hem opgericht kantoor. Dit kantoor is door hem in 2005 verkocht, waarna hij slechts een beperkt aantal adviseurschappen bekleedt. Parallel aan de commerciële werkzaamheden is hij altijd verbonden geweest aan universiteiten, van 1988 tot 1993 aan de Universiteit van Utrecht, daarna tot en met 2002 aan de Universiteit Leiden en tenslotte van 2006 tot heden aan de Universiteit van Tilburg, waaraan hij sinds 1 maart 2016 als hoogleraar is verbonden.