Actualiteiten fiscale eenheid (incl. spoedreparatie)

Het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is een belangrijke pijler van het fiscale concernrecht. Het HvJ EU heeft enkele malen geoordeeld dat het fiscale-eenheidsregime op onderdelen in strijd is met het EU-recht. Dit is voor de wetgever aanleiding geweest het fiscale-eenheidsregime soms te verruimen (buitenlandse moedermaatschappij/tussenhoudstermaatschappij) en soms te beperken (per-elementbenadering).

Tijdens deze studiedag wordt aandacht besteed aan deze internationale ontwikkelingen, maar ook binnenlandse actualiteiten komen ruimschoots aan bod. Tijdens de bijeenkomst wordt antwoord gezocht op onderstaande vragen:

 • Onder welke voorwaarden kan een fiscale eenheid worden gevormd?
 • Wat zijn de gevolgen van vorming van een fiscale eenheid?
 • Welke invloed heeft het fiscale-eenheidsregime op de (on)mogelijkheid verliezen te verrekenen?
 • Hoe kan het fiscale-eenheidsregime worden gebruikt voor interne reorganisaties?
 • Wordt de mogelijkheid om rente in aftrek te brengen door het fiscale-eenheidsregime verruimd of beperkt?
 • Wanneer treden de antimisbruikbepalingen in werking?
Ten slotte wordt vooruitgeblikt naar hoe een toekomstig (EU-bestendig) fiscale-eenheidsregime eruit kan gaan zien.
Datum: 
6 november 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW)
Accreditatie: 

5.5 punten
5.5 uren NOB

prof. dr. J.C.M. van Sonderen

Opleidingen

1968 1974 : Atheneum B
1974 1981 : doctoraal Fiscale Economie, cum laude
1977 1984 : doctoraal Nederlands recht
1993 : promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Huidige functie

 • Belastingadviseur, verbonden aan de maatschap PKF Wallast
 • Hoogleraar belastingrecht verbonden aan de juridische faculteit Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Bestuurder van de Stichting Fiscaal Recht Erasmus Universiteit Rotterdam (FREUR) 
 • Bestuurder van de Stichting Europees Fiscale Studies
 • Bestuurder van de Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting Vidomes
 • Redacteur van Ondernemingsrecht (Uitgeverij Kluwer B.V.) 

prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

Prof dr. Q.W.J.C.H. Kok (1976) behaalde in 1999 het doctoraal examen in de bedrijfseconomie, fiscaal recht en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is thans als belastingadviseur werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Amsterdam. In 2005 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Sinds 2013 is hij aan deze universiteit bijzonder hoogleraar op het terrein van de belastingheffing van multinationale ondernemingen.