Actualiteiten in de BTW

Ook het afgelopen jaar hebben zich weer veel ontwikkelingen op het terrein van de btw voorgedaan. Tijdens de studiedag worden deze btw-actualiteiten uitgebreid behandeld. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de nationale rechters. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk.

Datum: 
19 april 2018
Plaats: 
NH Hotel Utrecht
Tijd: 
10.00 - 17.00
Prijs: 
€ 425,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

drs. A.E.M. Luijten

Agnes Luijten studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit Maastricht en is sinds 2008 heffingsmedewerker bij de Belastingdienst/Utrecht-Gooi en docent bij de Belastingdienst Centrum voor Kennis en Communicatie. Zij is verantwoordelijk voor het coördineren van de proefprocedures bij de rechtbank en verder inzake de bezwaren tegen het privé-gebruik auto. Daarnaast is zij lid van landelijke kennisgroep Omzetbelasting Algemeen (voorheen Ondernemerschap en Aftrek Voorbelasting).

mr. drs. M.J. Ziepzeerder

Inspecteur Belastingdienst Utrecht-Gooi, regionaal vakcoördinator omzetbelasting

Docent Opleidingsinstituut Belastingdienst

Docent en onderzoeker vakgroep fiscale economie, Universiteit van Amsterdam

Docent Europese Fiscale Studies Topmaster Indirecte Belastingen, Erasmus Universiteit

Vaste medewerker NTFR