Actualiteiten btw voor het MKB

Tijdens deze studiebijeenkomst worden de actualiteiten in de btw behandeld waarbij in het bijzonder aandacht is voor het MKB. Behandeld worden onder meer de nieuwe regeling (vrijstelling) voor kleine ondernemers (ook rechtspersonen) en de wetsvoorstellen op btw-terrein zoals opgenomen in het Belastingplan 2020. Daarnaast komen de belangrijkste uitspraken op btw-gebied aan de orde en worden de gevolgen voor de praktijk behandeld.

Datum: 
19 september 2019
Plaats: 
Van der Valk Utrecht
Tijd: 
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00 uur
Prijs: 
€ 295,- (excl. BTW) inclusief digitaal studiemateriaal
Accreditatie: 

3.5 punten RB
3.5 uren NOB

mr. drs. M.J. Ziepzeerder

Inspecteur Belastingdienst MKB Utrecht, vakcoördinator omzetbelasting

Docent en onderzoeker vakgroep fiscale economie, Universiteit van Amsterdam

Docent Europese Fiscale Studies Topmaster Indirecte Belastingen, Erasmus Universiteit

Vaste medewerker NTFR